Revolver Webley & Scott Mk.IV

Webley & Scott limited byli jedním z hlavních vládních dodavatelů revolverů během WWI a let předcházejících. Byli nahrazeni zbrojovkou Royal Small Arms Factory Enfield když byl na začátku 30. let 20. století přijat do britské služby revolver No.2. S vypuknutím druhé světové války nemohl Enfield držet krok s poptávkou a Webley & Scott uzavřely kontrakt na omezenou výrobu revolveru No.2. Začátkem konce roku 1940 byl k vládním smlouvám přidán komerční revolver Webley & scott Mk.IV .38 s 5 inch dlouhou hlavní, a byl vyráběn po celou dobu války.  Konstrukce je srovnatelná s revolverem Enfield No.2 a použitou kompozicí úchopu převzatou z  revolveru Webley & Scott No.1 Mk.VI. Kvůli ekonomickým potřebám války úprava nebyla tak uhlazená jak na dříve vyráběné komerční revolvery. Válečná výroba revolverů Mk.IV je na straně rámu označena „War Finish” takže není pochyb o tom, proč zbraně nejsou ve svých normálních vysokých standartech.

Webley & Scott Mk.IV