Pro zájemce

Tato sekce je věnována všem, kteří mají zájem o členství v KVH Ústí nad Labem.

Jak je již zmíněno v článku o nás, věnujeme se re-enactmentu a livinghistory převážně britské armády.

Od našich budoucích členů požadujeme základy slušného chování jak v klubu, tak i na akcích a ukázkách, to se vztahuje jak na členy jiných KVH či veterány, tak i k divákům a pořizovatelům video a fotozáznamů označenými organizátory akce. Návykové látky v klubu netrpíme – před a během ukázek je vždy prohibice! Nejsme propagátory totalitních režimů ani hnutí potlačující práva a svobody člověka. Uniforma i zbraň není podmínkou pro členství v KVH.

Scházíme se v poslední době nepravidelně, proto doporučujeme sledovat kalendář akcí na těchto stránkách, hlavním indikátorem je stejné místo – restaurace U Vlastence, v Ústí nad Labem, nebojte se zastavit na chvilku a poznat nás, popovídat.

Podmínky pro členství v KVH (vyjmuto ze stanov KVH)

  • Stáří více než 17 let (s písemným souhlasem rodičů)
  • Státní občanství České republiky
  • Trestní bezúhonost
  • Řídit se právními předpisy ČR nebo právními předpisy státu, na jehož území jako člen KVH působí
  • Schopnost podřídit se rozkazu
  • Mít nadšení pro věc
  • Mít úctu člověka k člověku
  • Dodržovat stanovy KVH
  • Být svědomitý a poctivý nejen vůči kolektivu, ale i k majetku KVH
  • Nepoškozovat svým chováním a jednáním dobré jméno a pověst KVH a jeho členů

V přihlášce jsou osobní údaje, se kterými nebude po dobu členství ani po vystoupení člena z KVH dle zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů nijak manipulováno. Po podání přihlášky se zájemce stává člen čekatel. Po uplynutí 6ti měsíční zkušební lhůty, kde je člen pozorován a posuzován orgány KVH, se na základě usnesení sněmu stává členem KVH. V případě neodsouhlasení se prodlužuje čekací lhůta a proces se opakuje.