O nás

Jsme parta nadšenců do vojenské historie a chceme lidem ukázat, jak armády, které představujeme fungovaly, co používaly a jakým způsobem a zbraněmi bojovali. Věnujeme se re-enactingu i živé historii (livinghistory), ovšem pro všechny ostatní jsme jiní blázni ve stejných uniformách, kteří se snaží lidem ukázat, jak se nejen žilo, ale i válčilo v dějinách XX. století.

Naší hlavní činností je sepisování vzpomínek pamětníků, schraňování i sběratelství a rekonstrukce dobových předmětů, uniforem, medailí, zbraní. Doprovázíme, pomáháme či organisujeme rekonstrukce dobových událostí, střetů či bitev období 1914 – 1945. Dále držíme čestnou stráž u pomníků, plaket a pohřbů československých vojáků, nevojáků i civilistů, kteří položili svůj život za vlast, nebo se jinak zasloužili o její rozkvět a pád totalitních režimů, které Český národ utlačovaly. Pořádáme přednášky a besedy pro veřejnost i pro organisace, které mají o tuto tematiku zájem, a u některých ukázek vystavujeme vlastní relikvie, uniformy apod. Podílíme se nejen na musejních výstavách, ale též ve filmovém průmyslu, tisku a cestovním ruchu.

Věnujeme se především:

  • Mobilisaci, napadení a následnou kapitulaci československé branné moci
  • Československé samostatné obrněné brigádě ve Velké Británii
  • Československým jednotkám na Středním a Blízkém východě
  • 8. Armádě
  • 2. pluku skotských Seaforth Highlanders ve Velké válce i 2. světové válce

Historie klubu

še to začalo kolem roku 2004, kdy se parta lidí sešla v létě u oběda a kromě rodinných a pracovních záležitostí probírala jak jinak – historii, především tu vojenskou. Každý věděl své, co se používalo, jak se to používalo, proč tomu tak bylo a ne jinak, a po čase jsme si pořídili uniformy. Jelikož jsme vlastenci a druhá světová válka snad zajímala každého kluka, rozhodli jsme se začít s Československou samostatnou obrněnou brigádou ve Velké Británii. Naše uniformy se k výročí invaze v Normandii a výsadku u Arnhemu v roce 1944 rozšířily o britskou výsadkovou pěchotu a britský výsadek Jeho veličenstva, krále Jiřího VI. Časem ve většině z nás vykvetl květ lásky k první republice a začali jsme jezdit i první republiku, u jiných vykvetl květ lásky k monarchii a jiná část začala jezdit Rakousko-Uhersko. Všichni však máme společný zájem ke Skotsku a proto jsme se dohodli se věnovat jednotce, která sice nemá úplně dlouholetou tradici, ovšem byla v předních liniích obou světových válek a to Seaforth Highlanders. Mnoho z nás se nevěnuje pouze první polovině XX. Století, v klubu máme několik členů věnující se moderní m armádám především v airsoftové sféře, větší záběr pak období tzv. sedmileté války a období napoleonských válek.

Sedli jsme na vlak a začali jsme se objevovat na různých akcích, kde o naše uniformy byl zájem. Abychom o sobě neříkali, že jsme ti kluci z Ústí, tak Jan Dejl, Jan Drabálek a Karel Novotný začali o sobě mluvit jako o Klubu vojenské historie Ústí nad Labem. Myšlenka to byla velmi pěkná, ale trvalo ještě tři roky, než KVH vznikl… Bylo tomu 19. června 2009 co nás ministerstvo vnitra zaevidovalo a registrovalo jako občanské sdružení a neziskovou organisaci. Díky změnám v zákoně č. 83/2012 Sb. Občanského zákoníku jsme evidování na krajském soudě v Ústí nad Labem pod spisovou značkou L 6860 jako Klub vojenské historie – Ústí nad Labem, zapsaný spolek. Dokumenty vč. stanov jsou k nahlédnutí na https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=770124.