Derbyho program odložených odvodů

Edward Stanley, 17. hrabě z Derby, představil na podzim roku 1915 generálnímu řediteli rekrutování, lordu Kitchenerovi, schéma. Tento program (schéma) mělo za cíl ukázat,jestli má Británie v odvodech stále spoléhat na principu dobrovolnictví, nebo zavést brannou povinnost.

Derby požadoval, aby každý způsobilýmuž ve věku 18-41 let, který nebyl v pro válku důležitém zaměstnání/povolání, učinil veřejné prohlášení o tom, že se může dobrovolně zapojit do ozbrojených sil. Toto mělo obrovský úspěch, protože po vyhlášení Derbyho programu šlo mnoho mužů do náborové kanceláře, než aby čekali na předvolání. Strávili jeden den ve službě a poté se vrátili do svých domovů a zaměstnání, aby počkali na povolání do služby v případě potřeby.
V náborové kanceláři se modrá karta každého způsobilého muže z národního registru zkopírovala na růžovou kartu a byla odeslána do parlamentního výboru pro nábormístních poslanců, kteří se stali rekrutačními komisaři (většinou vlivní nebo zámožní muži a propuštění vysloužilci). Každý muž musel tváří tvář rekrutačnímu zřízenci říct, že jedná ze své svobodné vůle. Nešlo mluvit za nikoho jiného, ale bylo dovoleno, aby měl dobrovolník doprovod s sebou. Po přísaze zaplatili dobrovolci podpisový bonus 2 šilinky a 6 pencí, což jim zajistilo, že následujícího dne byli převedeni do armádní reservy B, a obdrželi pásku na paži. Páska pocházela ze zbytků továren na výrobu uniforem s plstěnou červenou korunou, případně byly vedle koruny ještě červená písmena G a R. Páska měla být poskytnuta všem, kteří se přihlásili nebo byli odmítnuti či byli ze služby propuštěni, ale v naprosté většině případů pásky jednodušše nebyly.

Po zaplacení a případném nafasování pásky byla karta zkopírována na bílou kartu, která byla použitak přiřazení k jedné ze 46 odvodových skupin. Jedna z nich byli také sezdaní (manželé), přičemž svatby uzavřené po dni vydání derbyho programu z pohledu armády neplatily, tudíž byli rekruti bráni jako svobodní. Po změně karty na bílou branci obdrželi příslib, že budou k aktivní službě vyzváni se 14 denní výpovědní lhůtou, svobodní muži budou povoláni před svatbou. Ženatým mužům bylo slíbeno, že nebudou povoláni, dokud nebude počet svobodných mužů příliš malý na odvod, nebo pokud nebude zavedena branná povinnost.

Derbyho program jako celek ale neměl až takový úspěch, jaký se očekával. Z dvou milionů dobrovolníků získal 318 533 lékařsky vhodných svobodných mužů. 38% svobodných a 54% ženatých se veřejně odmítlo přihlásit. Tato propadů plná statistika vedla vládu k zavedení všeobecné branné povinnosti. Když uvážíme, že Derbyho program, který měl být novou krví Kitchenerových dobrovolců, byl představen v říjnu/listopadu a aplikován 11. prosince 1915, pak zavedení branné povinnosti v lednu 1916 bylo pro britskou vládu v relativně rychlém řízení.

Zdroje a zdroje obrázků: