Secvičná 2020

Letošní secvičná, stále má název secvičnou, i když už je několik let kláním družtev. Podtext letošní secvičné byla “válka o flašku”, tedy italské bojiště. Díky předchozímu nouzovému stavu způsobenému epidemií koronaviru spousta lidí přehodnotila své plány a i my jsme se ocitli ve slepé uličce především skrz volného místa na střelnici. Tomu bylo podřízena celá akce, tedy jak termín, tak lokalita i trasa. A právě ten termín zahýbal s účastníky natolik, že ze dvou přihlášených družstev nakonec jedno muselo před uzávěrkou svou účast zrušit. Ostatní nadšenci nebyli schopni družstvo postavit a proto jsme proti přihlášenému družstvu postavili družstvo svoje.

Po projití trasy a splnění úkolů přišel čas na střeleckou soutěž. Po návratu se ještě pokračovalo z časových důvodů ve vynechaných úkolech. Vyhlášení výsledků a zasloužená pizza (když máme tu Itálii) bylo příjemným zakončením celodenního snažení.

Na prvním místě se umístilo družstvo Skotů tvořené členy KVH Ústí nad Labem s celkovým časem 4:54h a 179 bodů. Na druhém místě skončila 21st Independent Company (parachute) s celkovým časem 5:26h a 119 body.

Chceme poděkovat střelnici ve Skalici a areálu Knesplíkov v Mentaurově za příjemné zázemí.  Nesmíme zapomenout i na našeho sponzora, Zažít Historii! Velký dík patří všem zúčastněným i těm, kteří se podíleli na přípravě i organisaci tohoto ročníku.

Odkazy:
http://zazit-historii.cz/
http://www.knesplikov.cz/
https://www.strelnice-skalice.cz/