Přebere si je Bůh?

Dnes nám to přijde naprosto přirozené, že vojáci mají identifikační známky, ale dlouho před prvním identifikačním štítkem se mrtví vojáci identifikovali pouze podle jejich specifických předmětů (pokud jim je okradači mrtvol nechali) či vzhledu (pokud to stav těla umožňoval). To se ovšem bavíme především u důstojníků; obyčejný voják byl „jen“ další tělo do hrobu a čárka do statistik. Přelom nastává v XIX. století, kdy se začaly vést kmenové knihy a vojáci dostávali svá čísla, kterými si často označovali své uniformy a výstroj. Po bitvě se pak na základě této knihy vedl stav padlých. Stávalo se ovšem, a to nezřídka, že nezvěstní byli bráni za padlé a když se dostali zpátky k regimentu „oživit padlého“ byl více než administrativní problém. Stejné to bylo při nálezu padlých bez výše zmíněné kmenové knihy. Historicky první identifikační štítky můžeme vnímat v prostředí Americké občanské války, kdy si r. 1863 před bitvou u Mines Run (stát Virginia) vojáci napsali na kus papíru svá jména a tento papír připevnili špendlíkem ke svým oděvům. Tento bratrský konflikt totiž vyvolal potřebu znát padlé, jelikož častá duplikace jmen komplikovala jejich správné rozdělení při pohřbívání do konfederačních či unionistických hrobů. Roku 1864 během Dánsko-Pruské války bylo navrhnuto vytvořit nějakou známku identifikující vojáka, aby se vešla do dlaně, doslova jako „hundesmarke“ (psí známka). Tento návrh byl ministerstvem války však zamítnut se slovy, že vojáci krále Wilhelma nejsou žádní psi. Ať už se důvod zamítnutí opírá o reálný příběh či nikoli se zjistit nepodařilo, ale víme, že právě zde vznikl termín „psí známky“ který se používá prakticky dodnes. Pokud pomineme neoficiální předměty privátní výroby nesoucí základní údaje o svém nositeli, pak zcela první armádou, která oficálně zavedla identifikační štítky pro všechny vojáky bez rozdílu hodnosti byla ta Pruská (1869 zavedena, 1870 vydána). Tehdy však měla název „recognoscirungsmarke“ (volně přeloženo jako rozpoznávací známka). Stalo se tak na základě žádosti pruského chirurga dr. Friedricha Loefflera po válce r. 1866. První disk byl obdélník cca 4x3cm se zaoblenými rohy z lisovaného olova. Na tento kus vydávaný pouze v případě války se razilo písmeno (písmena) verbovací země, číslo pluku, číslo roty a osobní číslo.

Německo

U Německa ještě chvíli zůstaneme. Za zmínku stojí oválný hliníkový disk s dvěma dírkami na provlečení z roku 1878, který se ražbou nelišil od předchozího typu, ale šňůra na které visel byla v barvách země odkud byl voják rekrutován (z celkem 18 variant například šňůra v národních barvách, tedy černá, bílá a červená byla pro námořnictvo a koloniální jednotky, dále třeba bledě modrá s bílou pro Bavorsko, bledě modrá se žlutou pro Brunšvicko, celozelená pro Anhalt, úzká červená na bílé pro hansovní republiky a mnoho dalších).

S vypuknutím války pro většinu jednotek zůstává model 1878 ovšem šňůra je jednobarevná, bavlněná (privátně kožená) a model 1878 je r. 1915 nahrazen obdélníkem 7x5cm. Stížnosti na ostré hrany nahrazují v září stejného roku oválem stejných rozměrů se dvěma dírkami na šňůrku pro zavěšení kolem krku.

O rok později je perforací naznačená dělící rovina a ve spodní půlce přibyla jedna dírka.

Od listopadu 1916 dělící rovinu tvoří perforaci stejné tři otvory, avšak spodní dírka mizí a objevuje se o pár měsíců později na modelu 1917. Do konce války se pak nosily souběžně modely 1916 s naznačenou perforací a 1917 s úplnou perforací. Model z listopadu 1916 byl nahrazen modelem 1917, neb postrádal dírku na spodní části disku.

Dírky a perforace jsou u disků důležité pro případ úmrtí, kdy se známka v místě perforace rozlomí; vrchní polovina zůstává na těle, spodní polovina se díky dírce navlékne na drát k ostatním polovinám padlých. Drát s odejmutými částmi disku se pak odevzdává na velitelství praporu kde se ztráta eviduje a informují pozůstalí. U Císařského námořnictva se na známkách občas objevuje i jméno domovské lodi nebo domovský přístav floty námořníka. Tento typ známky v různých detailech přetrval v německé armádě dodnes.

U. S. A.

Na základě této zkušenosti americký kaplan Charles C. Pierce roku 1899 navrhuje kovový disk coby nezbytná součást fasovaného materiálu. Disk by měl umožnit i řádný pohřeb (dle povinně uvedeného vyznání). Po projednání byla tato iniciativa schválena a v prosinci 1906 přichází kruhový hliníkový disk o průměru 3cm s vnitřní dírkou na provlečení tenké bavlněné šňůrky připomínající fáčovinu. Disk obsahuje hodnost, jméno a příjmení, jednotku a písmena USA (U.S.Army). V roce 1910 se průměr disku zvětšuje o půl centimetru. Po zkušenostech z Mexického tažení se zavádí v roce 1916 druhý disk, který je údaji identický s prvním a oba disky (ať už 1906 nebo 1910) mají dva otvory pro snazší připevnění druhého disku. V případě úmrtí byl jeden disk odejmut a předán na velení praporu/divize do evidence ztrát, zatímco druhý disk zůstával buď na těle oběti, na provizorním kříži v případě hrobu, nebo se přibyl na rakev, pokud proběhl řádný pohřeb. Díky nedostatku materiálu byly souběžně s modelem 1910 zavedeny náhradní štítky, které měly obdélníkový tvar a jeden otvor na provlečení šňůrky. 12. února 1918 se vymazávají údaje o jednotkách a nahrazují je osobní čísla a na další řádek vyznání jako volitelný údaj. Z námořní praxe se souběžně v armádě objevují i data naverbování. Ve Státech se razilo pomocí stroje ne moc odlišného od toho který se používá dnes, u vojáků nasazených ve Francii se objevuje nepravidelná ruční ražba. V meziválečném období se tvar amerického disku mění na podobný tomu současnému s lehkým výkrojem na kratší straně disku. Výkroj slouží k tomu, že se známka vloží mezi zuby horní a dolní čelisti a pomocí kladiva či jiného předmětu se tak čelist zavře, tudíž případná následná identifikace bude vždy úplná. Od roku 1940 přichází ocelová varianta a charakteristický kuličkový řetízek.

Zajímavost – americké námořnictvo vydalo svůj vlastní disk 12. května 1917, který měl oválný tvar o rozměrech 3,5x3cm a byl z monelového kovu (stejný pro výrobu lodních šroubů – slitina niklu, mědi a dalších kovů v drobném poměru). Údaje námořníka byly vyleptány kyselinou, nikoli ražbou. Jednalo se o jméno, datum narození, funkci a datum zařazení k námořnictvu. Na zadní straně byl vyleptán otisk prstu.

Velká Británie

Britská armáda přichází r. 1896 s tiskopisem čtvercového formátu na sádrovém papíře ve vazbě bavlněného plátna. Tento štítek se vyplňoval inkoustem jako běžný formulář a našíval se na vnitřní stranu tuniky, pod nejspodnější knoflíkovou dírku. Do tohoto formuláře se vyplňovalo jméno a příjmení vojáka, regiment, jméno a adresa příbuzných, kterým má armáda dát na vědomí úmrtí a podpisy velícího i nositele štítku.


Inspirováni u Němců a Američanů, přichází r. 1907 Britové s hliníkovým diskem o průměru 3,5cm s 8mm očkem na provlečení (na obrázku zcela vpravo). Zde se razí hodnost, jméno, příjmení, číslo kmenového listu, regiment a vyznání. Dle tehdejší morálky společnosti nebyla škála vyznání tak široká a známku bez vyznání nebylo možné vydat. Disk 1907 se fasoval pouze jeden. V případě povýšení voják dostal štítek nový a starý buď mohl vrátit, nebo nosit souběžně s tím, že platí hodnost vyšší. V případě dalšího povýšení již nový disk nebyl ražen.
S vypuknutím války bylo jasné, že výroba hliníkových disků nestíhá poptávku a proto přichází 21. srpna 1914 „nouzová varianta“ která je známa po další půlstoletí. Červenohnědý kotouč o průměru 35mm z vulkanizovaného azbestového vlákna (na obrázku zcela vlevo) Ty ovšem dostali rekruti zapsáni do stavu armády až po roce 1915 tudíž jste mohli na frontě potkat souběžně obě varianty (hliník i fíbr). A právě v počtu vydaných byl velký problém, jelikož se disk po smrti odebral opět pro administrativní účely, ale tělo tím zůstalo neidentifikováno. Pro tyto účely vznikly dvě cesty, jak si „pojistit“ identifikaci svého těla a to buď soukromým nákupem náramku se shodnými údaji, nebo krádeží druhého – prázdného disku. Aby se při požadavkům na ražbu vyhli obvinění z krádeže vojenského materiálu, vojáci koruny si údaje vypisovali inkoustem. Tato praxe byla natolik rozšířená, že armádní rozkaz z 20. května 1915 inkoustové disky výslovně zakazuje a proto od září 1916 vydává dle francouzského vzoru druhý disk. Ten je stejného materiálu, avšak se jedná o osmihranný kosočtverec zelenohnědé barvy o přibližných rozměrech 3,5x3cm (na obrázku uprostřed). Osmihran zůstává na šňůrce kolem krku, kruhový disk se po úmrtí odebírá. Královské námořnictvo mělo použití shodné s armádou.

Rakousko-Uhersko

První papírovou legitimaci (legitimationsblatt) má armáda podunajské monarchie v roce 1876. Mosazný obal na tento „průkaz vojáka“ (legitimationsblattkapsel) se objevuje až v roce 1902. Mosazná kapsle má rozměry 5x3cm a uvnitř je složen tiskopis. Ten měl dvě jazykové mutace, pro K.u.K. v němčině, pro Honvéd maďarsky, avšak se shodnými údaji: Jméno a příjmení, odvodový ročník, domovský pluk, rodné město, rok narození, vyznání, očkování (tyfus, cholera) a další lékařské záznamy. Zkrátka malý atest. Varianta pro námořnictvo neměla vypsaná očkování neb se vše řešilo při odvodu plošně. V roce 1916 přibyl druhý list papíru, který obsahoval další informace potřebné pro válečné účely, jako obdržená vyznamenání nebo různá potvrzení (např. o povýšení). Na svrchu kapsle pro důstojníky byly ještě vyraženy iniciály panovníka (FJI nebo K).

Kvůli nedostatku materiálu upřichází r. 1915 zinková verze jež je zapečetěná a na svrchu má vyraženy pouze základní údaje. Zapečetění mělo zabránit erozi papíru ve vlhkém prostředí. Poslední verzí v roce 1918 byl lisovaný cín, který byl oproti nedostatkové mosazi sice levný, ale zato křehký a nestabilní, proto se jich mnoho nedochovalo.
Schránka se vždy nosila připevněna na krátké šňůrce v malé vnitřní kapse pravé kapsy kalhot. Námořníci ji nosili kolem krku a to pouze při vstupu na břeh. Po návratu na palubu ji odevzdávali, čímž si stráž snadno ohlídala, který námořník má propustku a který nikoli.

Francie

Po porážce ve Prusko-Francouzské válce (1870-1871) zaznamenala francouzská lékařská služba značný nepoměr při identifikaci mrtvých, oproti německému soupěři. První známka nám oficiálně v zemi galského kohouta přichází 21. října 1881. Jedná se o hliníkový nebo ocelový ovál o rozměrech 3x2cm a dle předpisu se má nosit pod tunikou, avšak na košili, nikoli přímo na těle. Na tu se vešlo pouze jméno, příjmení a regiment. V pozdějších letech tam přibývá odvodový ročník, případně k tomu i písmena E. V. pro dobrovolníky (Engages voluntaires), na rubu pak číslo vojenského újezdu prvního přidělení a služební číslo náboru. 14. května 1915 nařizuje francouzské ministerstvo války vydání druhého disku, který už má dva otvory, tudíž lze provléknout k prvnímu, nebo se může uchytit jako náramek. Dalším obvyklým místem byla vnitřní strana tuniky či kalhoty v oblasti pásku, přestože směrnice navrhovala kolem krku. Díky vysokému počtu různými zbraněmi dekapitovaných těl v zákopech se přemístil štítek z krku na ruku. Další výraznou změnou byl materiál; z hliníku Francie přešla na materiál známý jako maillechort (slitina zinku a mědi). Finální model 1918 už je maillechort (objevuje se ale i hliník, ocel a stříbro) kosodélníkového tvaru, jež má v úhlopříčce perforaci pro zlomení a dírku pro stejný princip jako v případě Německa. Zde je jméno, příjmení, odvodový ročník a na rubu odvodové číslo nebo verbovací obvod. Tento náramkový model se oficiálně vyřadil v roce 1954 ale užíval se až do 60 let, kdy jej nahradil obdélník na krk.

Zajímavost – francouzský model 1881 je nejužívanější identifikační známka první světové války vůbec neb byly dodávány od roku 1915 do Srbska, Belgie, Řecka a nosili je i Čs. Legionáři ve Francii. Polská armáda a armáda Siamu je užívali po roce 1918 a jako privátní záležitost si je pořizovali vojáci expedičních sborů Británie, Commonwealthu, USA, Ruska, Portugalska a Itálie.

Itálie

Itálie jako jedna z mála armád neměla žádnou trvalou formu identifikačního štítku nebo známky. Jediné, co se objevuje ve vojenském úředním většníku č. 207 z 5. listopadu 1892 je zmínka o tom, že si má každý voják před a ihned po vypuknutí války přišít na vnitřní zadní stranu Libretto Personale (výplatní knížka) malý obdélníkový kousek zinku a nesmazatelným inkoustem na něj napsat jméno, číslo, ročník a místo narození. Plíšek má rozměry cca 55x35mm se čtyřmi dírkami v rozích umožňující ono přišití. S vyhlášením války r. 1915 Italové zjistili, že tato forma je nedostatečná a proto okopírovali rakouský model s tím, že je schránka o něco menší (4x3cm). Jako materiál zvolili leštěnou ocel, aby mohla schránka v případě potřeby posloužit i jako zrcadlo či pro signalizaci. Uvnitř byl dle rakouského vzoru složený papírový tiskopis, který nesl značně zhuštěnou verzi atestačního záznamu vojáka. Za zmínku stojí, že po celou dobu války se dle verbovacího okresu vydávaly souběžně obě varianty identifikačních známek.

Rusko

Pokud máme předsudky o tom, že carská armáda kladla nízkou prioritu při identifikaci svých vojáků, opak je pravdou – tedy pouze do vypuknutí války. Od roku 1902 byla vojákům vydávána nějaká forma identifikačního štítku – vždy však z plukovní kasy, proto tvary, materiály a údaje jsou různorodé pluk od pluku. Některé pluky se tímto však nezabývaly vůbec.

Proto r. 1909 přichází plošné nařízení které obsahuje soustruženou dřevěnou kapsli (podobnou jehelníčku či prachové odměrce) která má obsahovat proužek papíru se jménem vojáka a číslem i jménem pluku. Nařízení dále uvádí nutnost nosit kapsli v kapse, avšak carští vojáci kapsli používali spíše pro uchování suchosti sirek, než vlastní identifikaci (což se opakovalo i za druhé světové války, kdy bakelitová kapsle navíc měla šroubovací uzávěr, což zajistilo sirkám úplnou voděodolnost). Při obecné mobilisaci v roce 1914 nastupuje zhruba 75% carských vojáků bez identifikačních prvků.

To se ale změnilo počátkem roku 1917 kdy se dle rakouského modelu zavádí lisovaná ocelová skládací visačka s vyraženým číslem regimentu. Ruský expediční sbor ve Francii a Belgii dostal plošně francouzský model 1881.

Japonsko

Japonská císařská armáda zavedla r. 1894 model, který se nezměnil do konce druhé světové války. Jednalo se o mosazný ovál 4,5x3cm jež má obdélníkové díry na obou vrcholech, které umožňují provléknutí ploché pásky a nařizuje jej nosit diagonálně přes tělo. Na známce je pak vyryta Hodnost, jméno, osobní číslo, regiment a rota.

Ostatní státy první světové války

  • Belgie šla v podstatě francouzskou cestou. První model (1891) byl kostěný obdélník s dvěma dírkami na provlečení šňůrky kolem krku a inkoustem psanými údaji. Roku 1899 následoval hliníkový disk ve tvaru kapky s jedním očkem na provlečení, který měl rozměry 3x2cm a nesl pouze jméno, příjmení a regiment. Od roku 1914 měla na zdrojích závislá Belgie problém s materiálem, proto přejala francouzský typ 1881 a také 1918, který v drobných úpravách používali za svůj až do druhého světového konfliktu.
  • Turecko nemělo ambice plošně vybavit své vojáky identifikačními štítky, proto pokud pomineme tradiční folklor v podobě podpisové pečeti, pak se v drtivé většině objevuje německý typ 1878 (ovál s dvěma dírkami na provlečení, bez perforace) a 1915 (ovál), pokud vůbec…
  • Bulharsko používalo německý typ 1915 (ovál)
  • Portugalsko používalo stejný tvar i rozměr jako britové, avšak ze dřeva. Expediční sbor byl pak vybaven francouzským modelem 1881

Tento článek byl ve zkrácené verzi publikován v časopise 1. světová Speciál, číslo Podzim 2022 s tématem čísla Život v zákopech (z mého pohledu nejzdařilejší číslo), nakladatelství extrapublishing, online k dispozici či předplatné na:

https://www.epublishing.cz/i-svetova-special

Zdroje a zdroje obrázků:

  • Dailymail
  • Defense, online:
https://www.defense.gov/News/Inside-DOD/Blog/Article/2340760/dog-tag-history-how-the-tradition-nickname-started/
  • West front assosiation, online:
https://www.westernfrontassociation.com/world-war-i-articles/
  • Feldjäger, online:
https://www.feldjaeger.de/erkennungmarke.html?fbclid=IwAR0l-wiLMo8yyDZTcdnqmzyyQwvxGSH8WcVyfjSwAUhS5_QYdAvZ0wdhsSE