Recruiting sergeant Seaforth Highlanders

Recruiting sergeant Seaforth Highlanders, HMP Inverness, červen 1903 Po tzv. Druhé Búrské válce vzrostla poptávka ze strany prořídlé armády po nových rekrutech. Dle předpisů z dob krále Jiřího II. bylo v regulích pro verbování až do roku 1905 zakotveno, že je zakázáno do armády verbovati žebráky, tuláky a námořníky. Praxe byla tedy taková, že se verbovalo na veřejných…

2. prapor Seaforth Highlanders

2. prapor Seaforth Highlanders, 10 brigáda 4. divise, Ypres, květen 1915 2. prapor Seaforth Highlanders byl po vyhlášení války roku 1914 umístěn v kempu Shorncliff nedaleko Cheritonu v hrabství Kent. Odtud byl 2. prapor umístěn v rámci Britského expedičního sboru (BEF) do 10. brigády 4. pěší divise, kde setrval a bojoval až do konce tohoto konfliktu. Spolu s 10….