Komando královského námořnictva, námořní desátník, duben 1942

Většina lidí si při pojmu Commandos vybaví zelené barety a jejich založení W. Churchillem v roce 1940 z několika rot pěších divísí. W. Churchill totiž inicioval založení velitelství kombinovaných operací, které původně spadalo pod admiralitu, a jeho ředitelem byl admirál Sir Roger Keyes. V roce 1941 se velitelem kombinovaných operací stal viceadmirál lord Louis Mountbatten,...

Lodní profous

Lodní profous v uniformě No. 3, Plymouth 1940 Lodní profous (Master at Arms) ačkoli svou hodností spadá mezi petty officers (nižší důstojníky), tak je v Královském námořnictvu nejrespektovanější a nejobávanější funkce, v některých případech i před kapitánem lodi, který je bez nadsázky označován „prvním po Bohu“. Lodní profous stojí v čele lodní policie a má ku pomoci jednoho až...

Sailmaker, uniforma No. 1 – Home Fleet

Britské námořnictvo mělo své síly rozmístěné po celém světě. Nejvíce lodí kotvilo na britských ostrovech, kde tvořilo Domácí loďstvo (Home Fleet) s hlavní základnou ve Scapa Flow. Ta se dáledělila na pět velitelských a větší množství podvelitelských okruhů. Další velká uskupení operovala ve Středomoří a na Dálném východě. Domácí loďstvo, k němuž patří figurant, bránilo...

Starší lodník, uniforma No.9 – Středomořská flota

Královské námořnictvo coby světový vládce moří, technicky vyspělý a po první světové válce výrobou neomezený suverén, mělo ve svém portfoliu vyšším nožství ponorek, než třeba USA či Francie, ne však více než Německo na začátku války. Malý počet ponorek operovalv pobřežních vodách (home waters) včetně školní ponorkyHMS Dolphin. Kolem dvaceti ponorek, především třídy T a...