Malá polní

 Malé GB – hranatý tlumok z konopného materiálu s mosazným kováním. Uvnitř jsou tři kapsy, jedna široká, která sousedí se zadní stěnou a dvě užší na ešus, které sousedí s přední stěnou, která má zapínání. Na svrchní lapli z vnitřní strany se z pravidla objevuje razítko výrobce a rok přejímky do ozbrojených složek.  Na zadní…

Menáž / strava vojákova

Poskytování stravy v poli je obtížné i nebezpečné nejen na nepřátelskou palbu, ale i na počasí a možnostech terénu. Od vojáků se očekávalo, že budou plnit svou povinnost s takovou výživovou hodnotou a kalorickým obsahem, že by i ta nejextrémnější dieta vypadala luxusně. Pro příklad, minimální požadavky na britského vojáka nasazeného kdekoli na světě je…

Komando královského námořnictva, námořní desátník, duben 1942

Většina lidí si při pojmu Commandos vybaví zelené barety a jejich založení W. Churchillem v roce 1940 z několika rot pěších divísí. W. Churchill totiž inicioval založení velitelství kombinovaných operací, které původně spadalo pod admiralitu, a jeho ředitelem byl admirál Sir Roger Keyes. V roce 1941 se velitelem kombinovaných operací stal viceadmirál lord Louis Mountbatten,…

Kampaňové medaile Velké Británie a Commonwealthu

Každá armáda chce ocenit svého vojáka za jeho počínání ve válečném konfliktu. Konflikt druhá světová válka je přeci jen konfliktem vážným a těžším než jiné konflikty, tudíž ministerstvo války chtělo pamatovat na všechny a přišlo s následujícími medailemi. Tyto jsou udělované všem složkám i hodnostem vojáků (nejen) Commonwealthu. Zpravidla se udělují s dekretem v papírové…

Starší lodník, uniforma No.9 – Středomořská flota

Královské námořnictvo coby světový vládce moří, technicky vyspělý a po první světové válce výrobou neomezený suverén, mělo ve svém portfoliu vyšším nožství ponorek, než třeba USA či Francie, ne však více než Německo na začátku války. Malý počet ponorek operovalv pobřežních vodách (home waters) včetně školní ponorkyHMS Dolphin. Kolem dvaceti ponorek, především třídy T a…

Sailmaker, uniforma No. 1 – Home Fleet

Britské námořnictvo mělo své síly rozmístěné po celém světě. Nejvíce lodí kotvilo na britských ostrovech, kde tvořilo Domácí loďstvo (Home Fleet) s hlavní základnou ve Scapa Flow. Ta se dáledělila na pět velitelských a větší množství podvelitelských okruhů. Další velká uskupení operovala ve Středomoří a na Dálném východě. Domácí loďstvo, k němuž patří figurant, bránilo…

Revolver Webley & Scott Mk.IV

Webley & Scott limited byli jedním z hlavních vládních dodavatelů revolverů během WWI a let předcházejících. Byli nahrazeni zbrojovkou Royal Small Arms Factory Enfield když byl na začátku 30. let 20. století přijat do britské služby revolver No.2. S vypuknutím druhé světové války nemohl Enfield držet krok s poptávkou a Webley & Scott uzavřely kontrakt na…

Revolver Enfield No.2 Mk.I

Revolver No.2 Mk.I byl přijat dos služby 2. června 1932. Mohlo být vypáleno jedinou akcí manuálním napnutím úderníku před tahem spouště, nebo dvojitou akcí, která vyžadovala tlak 13-15 liber, protože samotný spouštěcí tah napnul úderník před výstřelem. Nabíjení a vybíjení bylo prováděno prostřednictvím výklopného rámu revolveru. Válec obsahoval šest .380 Britských služebních nábojů, které byly…

Inglis Browning Hi-Power No.1

Inglis Hi-Power je konstrukce pistole Johna Browninga, která byla poprvé uvedena do výroby v roce 1935 v továrně Fabrique Nationale (FN) v Belgii. Ta byla také známa jako P-35 a byly vyráběny pro německou armádu po kapitulaci Belgie v květnu 1940. Společnost John Inglis Browning Company v Torontu v Kanadě byla požádána, aby v roce…

Rifle Enfield No.1

Puška Short Magazine Lee Enfield Mk.I neboli SMLE byla oficiálně přijata do výzbroje v prosinci 1902. Slovo „krátký“ se týká spíše zkrácené délky pušky než kompaktnosti zásobníku. Pušky v této sérii měly celkovou délku 44,5 palce s posuvnými mířidly, které byly namontovány na hlavni. Bylo navrženo šest hlavních vzorů, ten co se stal známý jako…